Algemene voorwaarden ticketverkoop

Contactgegevens:

Café Loburg
Molenstraat 6
6701DM Wageningen
Telefoon: 0317 420848
Email: info@loburg.com
Routebeschrijving

  1. Definities

“Loburg”: De organisator van het evenement, gevestigd op de Molenstraat 6, 6701 DM Wageningen

“Evenement”: Het specifieke evenement waarvoor de tickets worden verkocht, met details over datum, tijd en locatie.

“Ticketkoper”: De persoon die een ticket koopt voor het evenement.

“Ticket”: Toegangsbewijs voor het evenement, dat kan bestaan uit fysieke tickets, elektronische tickets of andere vormen van toegangscontrole.

2. Aankoop van Tickets

Tickets kunnen online worden gekocht via de website van Loburg of (in sommige gevallen) aan de deur van het evenement. Het kopen van een ticket impliceert de acceptatie van deze algemene voorwaarden

3.Annulering en Restitutie

Tickets worden doorgaans niet gerestitueerd, tenzij het evenement wordt geannuleerd door Loburg. In dat geval wordt het volledige bedrag van het ticket gerestitueerd.

In het geval van een annulering of wijziging van het evenement, zal Loburg haar best doen om ticketkopers tijdig op de hoogte te stellen.

4. Toegang tot het Evenement

Loburg behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan personen die de geldende wetten overtreden of de veiligheid van het evenement in gevaar brengen.

5. Verlies of Diefstal van Tickets

Loburg is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van tickets.

6. Aansprakelijkheid

Loburg is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies of schade aan eigendommen van de ticketkoper, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Loburg.

7. Wijzigingen en Aanvullingen

Loburg behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Ticketkopers worden aangeraden de voorwaarden regelmatig te controleren voor updates.

8. Toepasselijk Recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

9. Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Loburg via info@loburg.com.

Scroll to top