Sciencecafé: Technically healthy or autonomously ill?

31mei20:0020:00Sciencecafé: Technically healthy or autonomously ill?

Details

Onze gezondheidszorg evolueert en nieuwe technologieën worden ontwikkeld. Denk aan online consulten, automatische bewaking voor ouderen met dementie of misschien zelfs zorgrobots. Hierdor wordt de zorg beter, gemakkelijker en waarschijnlijk goedkoper. Maar tegelijkertijd roepen deze medische technologische ontwikkelingen altijd ethische vragen op: moeten we alles toestaan wat (technologisch) mogelijk is? Tegelijkertijd is het de vraag of het altijd nuttig is om te spreken in termen van ’voor’ of ’tegen’ een specifieke technologie. In dit Science Café zullen ethische bezwaren met betrekking tot medische technologieën worden besproken , met een focus op vaccinatie. Onze eerste spreker, Dr. Alistair Niemeijer, zal zich toeleggen op de ethiek van medische en gezondheidstechnologieën. Hij stelt dat gezondheid (of het gebrek daaraan) in relatie tot technologie moet worden gezien als iets dat is ondergaan, in plaats van iets dat kan worden gekozen. De beperkingen van (vrijheid van) keuzemogelijkheden zijn ook een aandachtspunt in het gesprek van Prof Marcel Verweij. Steeds meer ouders aarzelen om te vaccineren en dit ondermijnt de volksgezondheid. Hoe moeten we dit te beoordelen vanuit een ethisch perspectief? Dr. Alistair Niemeijer is universitair docent in de zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek Studies en postdoc-onderzoeker bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het VU Universitair Medisch Centrum. Zijn doctoraat richtte zich op de ethische aspecten van surveillancetechnologie in langdurige zorg. Hij is momenteel projectleider van het ZonMW-onderzoeksproject “Bevordering van nieuwe normatieve uitingen van menselijke waardigheid voor mensen met meerdere gezondheidsproblemen in Utrecht”, uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Utrecht. Prof. Marcel Verweij bekleedt de leerstoel filosofie bij de afdeling Sociale Wetenschappen, Wageningen UR. Zijn onderzoek en onderwijs bestrijken een zeer breed terrein in toegepaste filosofie en ethiek, waaronder dierethiek en bedrijfsethiek, maar zijn primaire focus is volksgezondheid. Sinds 2005 is Verweij lid van de Gezondheidsraad. Hij was betrokken bij meer dan 20 adviesrapporten voor de minister van Volksgezondheid, waaronder rapporten over collectieve vaccinatie, screening, preconceptiebegeleiding, speciaal beleid voor risicogroepen en expertrapporten over Q-Koorts en Mexicaanse griep.

Tijd

(Donderdag) 20:00 - 20:00(GMT+00:00)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top